Vedení školy, kontakty
Organizace školního roku
Výchovný poradce
Školní metodik prevence
Konzultace
Sportovní fotbalové třídy
Tréninky
Zájmové kroužky
Historie školy
Školní akce
Třídní akce
Galerie úspěchů

Poznej Porubu
Výroční a hodnotící zprávy
Školní jídelna
Školní družina
Waldorfská větev
Fotbalová přípravka
Základní umělecká škola
Nabídka pro sponzory
Sponzoři
Galerie
Odkazy
   

 

 

 ZŘIZOVATEL

Městský obvod Poruba

 

Fotbal Poruba

www.fotbalporuba.cz

 

www.mfkv.cz

září říjen listopad prosinec leden únor
březen duben květen loňské akce sportovní úspěchy
EU-Peníze do škol OSTRAVA - MĚSTO DIVADEL

 

Vítejte na stránkách Základní školy a waldorfské základní školy, Ostrava-Poruba, ulice L. Štúra 1085

Důležité informace pro rodiče!
Školní řád
Klasifikační řád
Omluvenka
Rozvrh hodin ZŠ           Rozvrh hodin WŠ
 
 
Týdenní plán akcí
!!!V současné době se připravuje nová verze webových stránek, z tohoto důvodu jsou některé odkazy neaktuální. !!!
Děkujeme za pochopení.

Základní škola a waldorfská základní škola, Ostrava-Poruba
 
zajišťuje výuku ve třídách

klasického základního školství                waldorfského školství

pro 1. - 9. ročník.

Obě větve jsou kapacitně schopné přijímat žáky do všech ročníků.


Součástí školy je školní družina i školní jídelna.
 
 

 

           

ŠKOLSKÁ RADA

Rada městského obvodu Poruba stanovila svým usnesením počet členů školských rad na 6.
Proběhly volby z řad zákonných zástupců žáků a v pedagogickém sboru školy, Rada městského obvodu Poruba provedla jmenování členů Školské rady.
Nové složení Školské rady Základní školy a waldorfské záklaní školy, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace:
za zřizovatele: Mgr. Tomáš Gurecký, Bc. Břetislav Vašíček
za zákonné zástupce žáků: Tomáš Kučera, Martina Schönwälderová
za pedagogické pracovníky školy: Mgr. Jana Bogdová, Mgr. Jiří Richter

 
SPOLUPRACUJEME SE SPOLEČNOSTÍ EDULAB

www.edulabcr.cz

 
 
 
 

„Ozdravné pobyty dětí ZŠ městského obvodu Poruba ve školním roce 2014/2015“

V lednu až dubnu roku 2016 se 1513 žáků 1. stupně z dvanácti porubských základních škol zúčastnilo ozdravných pobytů díky projektu „Ozdravné pobyty dětí ZŠ městského obvodu Poruba ve školním roce 2015/2016“, na jehož financování se podílel také Státní fond životního prostředí České republiky.

Celkem 21 turnusů ozdravných pobytů se konalo v ubytovacím zařízení Penzion Sykovec (lokalita Tři Studně, Žďár nad Sázavou), v Hotelu Jelenovská (Valašské Klobouky), v ubytovacím zařízení Svojanov (Hotel Svojanov, okres Svitavy) a v Penzionu Horizont (lokalita Janoušov, okr. Svitavy).

Cílem projektu bylo zlepšení zdravotního stavu žáků navštěvujících 1. stupeň základních škol městského obvodu Poruba a posílení jejich environmentálního vědomí pomocí ekologicky zaměřeného programu, který byl v rámci ozdravných pobytů realizován.

Celkové náklady ozdravných pobytů činily cca 7 mil. Kč, z toho Státní fond životního prostředí České republiky poskytl dotaci ve výši cca 5,2 mil. Kč.

„Tento projekt byl vytvořen za finanční podpory SFŽP ČR a MŽP.“

 

https://poruba.ostrava.cz/cs/o-porube/aktualne/skolaci-si-uzivaji-cerstveho-vzduchu/banner.png

 

 
Naše škola spolupracuje s občanským sdružením ŽIVOT DĚTEM.
 

 

 

 

 

Informace k fotbalové přípravce v odkaze fotbalová přípravka

 

Za finanční podpory Magistrátu města Ostravy je provozována fotbalová přípravka.
Za finanční podpory
Magistrátu města Ostravy bude uspořádána historicko-geografická soutěž OSTRAVA - MĚSTO DIVADEL, jejíž hlavní část proběhne v květnu.

Souhrnná informace o grantech, které škola získala v průběhu posledních let zde.

 

 

Modernizace přírodovědných a technických učeben základních
škol na území MOb Poruba

 Registrační číslo: CZ.1.10/2.1.00/30.01668

 Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci Regionálního operačního programu Moravskoslezsko 2007-2013

Ve dvanácti základních školách, jejichž zřizovatelem je městský obvod Poruba, byl úspěšně zrealizován projekt „Modernizace přírodovědných a technických učeben základních škol na území MOb Poruba“. V porubských základních školách tak vzniklo celkem 14 učeben, které byly vybaveny dle potřeb konkrétní školy novým nábytkem, výukovými pomůckami a výpočetní a prezentační technikou. Součástí modernizace učeben byly také nezbytné stavební úpravy.

Díky tomuto projektu mají žáci i pedagogové k dispozici nové a moderně vybavené učebny, které umožňují realizovat základní vzdělání tak, aby odpovídalo současné úrovni technického vývoje a umožňovaly využívat moderní výukové metody dle aktuálních trendů.

 

 

Modernizace vybavení ZŠ na území MOb Poruba – počítačové učebny + odborné učebny a kmenové třídy

Registrační číslo: CZ.1.10/2.1.00/08.00764

 Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007-2013

 Projekt je primárně zaměřen na modernizaci vybavení 12-ti základních škol nacházejících se  na území MOb Poruba. Výstupem projektu bude dostatečné materiálně-technické vybavení základních škol s následným zkvalitněním a modernizací základního vzdělávání na území MOb Poruba tak, aby odpovídalo současné úrovni technického vývoje, moderním výukovým metodám a odpovídalo požadavkům zaměstnavatelů na trhu práce. Zároveň bude v rámci tohoto projektu vytvořeno zázemí pro poskytování komunitních služeb žáků škol.
V rámci naší školy byla tak vytvořena nová počítačová učebna na 1. stupni, kde je také interaktivní tabule. Všechny počítače se nám do učebny nevešly, a proto jich šest bylo umístěno do multimediální učebny naší školy pro práci v hodinách.

 

 

Kliknutím zde se můžete podívat na prezentaci školy (formát .ppt)

 

Naše škola je zapojena do projektu EU - PENÍZE DO ŠKOL, který využijeme k nákupu nové ICT techniky a jejímu zapojení do výuky.

 

McDonald Cup

3.5. 2016 jsme se zúčastnili obvodního kola v minikopané Mc Donald´s Cup 2016. Hráli jsme na základní škole J. Šoupala na hřištích FC Baníku Ostrava.
Byli jsme zastoupeni v obou kategoriích. V kategorii ,,A“, kde jsou 1.-3. třídy jsme měli 6 škol a po krásných fotbalových bitvách jsme nakonec obsadili 4. místo v Porubě. Ve starší kategorii ,,B“ bylo 5 škol a až do poslední chvíle jsme bojovali o druhé postupové místo do okresního finále. Po dlouhé bitvě se nám to nepovedlo a nakonec jsme byli  na 3. místě. Fotbalové souboje byly pěkné, počasí nakonec taky vyšlo a těšíme se na další ročníky. Chlapcům děkujeme.
Hořínek Libor

Minikopaná

Konec dubna je vždy období, kdy se hraje minikopaná žáků 8.-9. tříd. Naše škola společně se ZŠ Ukrajinskou tuto soutěž i pořádá pro celou Porubu.
Přihlásilo se 10 družstev, školy jsme rozdělili do 2 skupin po pěti a hráli každý s každým. 2. družstva z každé skupiny postoupí do finálové skupiny. Naše škola svou skupinu vyhrála velmi jednoznačně, celkovým skóre 31:1 a tím postoupila do pátečního finále. Ve finálové skupině je navíc ZŠ J. Šoupala, kde jsou chlapci z FC Baníku Ostrava. I tam se nám dařilo velmi dobře. I když  jsme prohráli se ZŠ Klimkovice 3:4, tak jsme zase porazili ZŠ J. Šoupala 5:2 a z druhého místa v Porubě postoupili do okresního finále.
Ve čtvrtek 28.4. jsme byli v O.-Zábřehu na okresním kole minikopané za účasti 6. škol. Skupinu jsme opět vyhráli skórem 14:2 a postoupili do semifinále, kde jsme se střetli opět se ZŠ Klimkovice a tentokrát jim oplatili prohru a zvítězili 2:1 a tím postoupili do finále celého turnaje.
Ve finále na nás čekali chlapci se ZŠ Klegova, kde hrají chlapci z MFK Vítkovice. Po vyrovnaném boji jsme nakonec podlehli 0:1 a tím obsadili krásné 2. místo v okresu Ostrava. Chlapcům moc blahopřejeme za vzornou reprezentaci školy!!!
Sestava: Danyi Marek-kapitán, Bittner Jan, Obrusník Matěj, Kaleja Juraj, Macko Dan, Hájek Jakub, Stralczynski Jakub, Stoian Claudio a Raška Jan.
Hořínek Libor

 

Ozdravný pobyt  4. a  5. třídy  od 25.1. – 5.2.2016 v  penzionu Sykovec, Tři studně

Čtyřboj

V úterý 1.12. si žáci 1. – 5.třídy ZŠ zasoutěžili v pohybové zdatnosti. Absolvovali 4 discipliny – skok z místa, člunkový běh, hod na koš a přeskoky přes švihadlo. Všichni se zapojili s velkou chutí a ukázali, že je pohyb baví.

   

 

Spaní ve škole

V pondělí 26.10.2015  se  žáci 2.- 5.a 7. třídy vrátili odpoledne do školy na tradiční spaní ve škole na téma „Hrátky s Mimoni".
Nejdříve si vyrobili lampičku s obrázkem mimoně. Potom posilněni svačinkou od maminky  se pustili do hrátek na jednotlivých stanovištích. Naučili se mimoní jazyk, skládali puzzle, bloudili v bludišti, kreslili a hádali. 
Nakonec  se vydali na stezku odvahy po tmavé chodbě, kde na ně občas vyjukla nějaká strašidla. Za splněné úkoly dostali sladkost a začali se chystat na spaní. Trvalo to ještě celkem dlouho, než si sdělili své dojmy a pak usnuli.
;-) Ráno je probudilo školní zvonění, umyli se, zašli si na sladkou snídani a pustili se do učení. Všem se to velmi líbilo, jen byli dost ospalí.

 

 

Exkurze do MND Hodonín

22. října 2015 se žáci 9. A sešli na nádraží Ostrava-Svinov, odkud se vlakem přepravili do jihomoravského města Hodonín. Zde navštívili Muzeum naftového dobývání, kde se seznámili s historií těžby ropy a zemního plynu u nás. Po prohlídce muzea se vypravili dále do zdejší ZOO, kde zanechali po sobě památku v podobě výzdobu prozatím uzavřeného pavilonu žraloků. Celou exkurzi si žáci náležitě vychutnali a plni dojmů se vrátili zpět do školních lavic.

 

Vycházka v naší obci
 

Běh do nového školního roku 1.-5.třídy ZŠ

V tomto školním roce jsme v pátek 4.září opět vběhli do nového školního roku. Přejeme si, aby nový rok byl stejně úspěšný jako náš běh.